صفحه نخست

شرح وظایف دپارتمانهای انجمن دانشجویان ایرانی مقیم باکو

وظایف دپارتمان امور دانشجویی انجمن

وظایف دپارتمان امور فرهنگی انجمن

وظایف دپارتمان امور علمی انجمن

وظایف دپارتمان امور ورزشی انجمن

نیاز به ارتباط با انجمن دارید؟

برای ارتباط با بخش های مختلف انجمن لطفا فرم زیر را پر کنید.

متشکریم، پیام شما با موفقیت ارسال شد! بعد از بررسی درخواست،با شما تماس خواهیم گرفت.
هنگام ارسال پیام شما خطایی روی داده است! لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.

تبیین مواضع انجمن

متناسب به وقایع روز امکان درج مواضع انجمن در این قسمت وجود دارد…

۱.
۲.
۳.

اعضا اصلی انجمن دانشجویان ایرانی مقیم باکو

رابط امور دانشجویی

Private clients

چکیده ای رزومه نوشته میشود.

رابط امور علمی

Entrepreneurs

چکیده ای از رزومه نوشته میشود.

رابط امور فرهنگی

Professional Firms

چکیده ای از رزومه نوشته میشود.